Weekendafsluiting gepland week 35 en 36

Voor komend weekend en de week erop zijn er werkzaamheden aangekondigd, hieronder leest u de betreffende informatie;

Op de onderstaande afbeeldingen staan de werkzaamheden voor de weekend afsluitingen van week 35 en week 36 globaal aangegeven. In week 35 en 36 zullen er werkzaamheden plaatsvinden op de Rijksstraatweg, N217 en de N3. Tijdens de beide weekend afsluitingen wordt de definitieve asfaltlaag gelegd, belijning aangebracht, herstelwerkzaamheden uitgevoerd en definitieve bebording aangebracht. Om de hinder voor weggebruikers te beperken en het aantal automobilisten die van de omleiding gebruik maken zo laag mogelijk te houden, zijn in week 36 de werkzaamheden verplaats van vrijdagavond tot zondagochtend naar zaterdagavond tot maandagochtend. Dit omdat de verkeersdrukte zaterdag overdag groter is dan zondag overdag. Er is tevens gekeken naar een tijdelijke 2-0 systeem, maar dat is niet mogelijk gebleken. Het asfalt moet namelijk rijbaanbreed worden aangelegd zonder naad. Om veilig te werken is het noodzakelijk dat één rijstrook op de naastliggende rijbaan wordt afgesloten. Een zogenaamde schaduwbaan. Dit wordt ook geëist door overheidshulpdiensten om bij een calamiteit een veilige doorgang te hebben. Deze vrije rijrichting wordt zodanig versmald dat het verwezenlijken van 2-0 systeem niet mogelijk is

Maatregelen die o.a. genomen worden om overlast door het verkeer te beperken zijn:

  • De volledige omleidingsroute wordt met bebording aangegeven. Automobilisten worden begeleid en de kans is minimaal dat men gaat dwalen over de terreinen,
  • Het verkeer vanuit de N3 maar ook vanaf de richtingen A16 en Oud-Beierland worden vroegtijdig geattendeerd  t.b.v. omleidingsrouten

Na weekend 35 zal de Kwartklaverblad lus voor het verkeer worden opengesteld en hierdoor zal de doorstroming voor verkeer vanaf de N3 uit de richting van Papendrecht richting A16 Breda een vrije doorgang hebben. Het kruisende verkeer op de N3 komt hiermee te vervallen en daarmee vervalt ook één verkeerslicht. Dit betekent dat de gehele kruispunt N3 meer groentijd zal hebben en dus de doorstroming nog beter wordt dan het nu is.

Zodra de werkzaamheden na weekend 36 achter de rug zijn, is de definitie situatie van de N3, N217 en de Rijksstraatweg verwezenlijk. We zullen zorgen dat de werkzaamheden in de weekendafsluiting van week 35 en week 36 op tijd starten en eindigen en dat verkeershinder minimaal zijn.