Enquête Keurmerk Veilig Ondernemen

Wij vragen een aantal minuten van uw tijd om een enquête in te vullen over de veiligheid en leefbaarheid op uw bedrijventerrein.

Veiligheid op bedrijventerreinen is een belangrijke factor voor een goed ondernemersklimaat.

Samen met u willen we de huidige veiligheid op onze bedrijventerreinen minimaal in stand houden of verhogen waardoor het voor u, uw medewerkers en uw bezoekers veiliger, schoner en prettiger verblijven is in dit gebied.

Om dit te realiseren is er een KVO-b werkgroep die samen werkt om het Keurmerk Veilig Ondernemen voor Bedrijventerreinen (KVO – B) te realiseren voor het gebied.

ParkTrust BV begeleidt de werkgroep in het proces om te komen tot het vernieuwde KVO-B certificaat wat door KIWA wordt verstrekt.

De werkgroep bestaat uit:

–      Gemeente Dordrecht

–       Politie Dordrecht

–       Brandweer (VRHM)

–       BIZ verenigingen WDO gebied via ParkTrust

Om goed inzicht te krijgen in de zaken die spelen op onze bedrijventerreinen hebben wij uw input als ondernemer nodig. Op basis van uw respons kunnen wij de juiste prioriteiten stellen voor de te nemen maatregelen of voorzieningen. Daarom verzoeken wij u, ondernemer of bedrijfsleider, deze vragenlijst online zo volledig mogelijk in te vullen middels onderstaande link:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSepBb-t34f6CqO-bsTpcjQRTTiHRfIuT7MjTRqQcMD9zC_h-Q/viewform

Het project kan alleen maar slagen met uw medewerking en inbreng.
Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met  Raïssa Koppenol, procesbegeleider KVO-b via 06-57541775 of raissa@parktrust.nl.

U kunt haar ook benaderen indien u geen mogelijkheid heeft om deze vragenlijst online in te vullen. De enquête zal dan op papier aan u verstrekt worden.
Wij willen daarnaast nog benadrukken dat alle ontvangen reacties strikt vertrouwelijk worden behandeld.

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking!