Ontwikkelingen ZHD Stevedores

Wij hebben onderstaande brief ontvangen vanuit ZHD Stevedores die we graag onder jullie aandacht willen brengen. In verband met de door ZHD Stevedores aan te vragen nieuwe vergunning willen zij alle buurbedrijven daarvan op de hoogte brengen.

Over ZHD
B.V. Zeehavenbedrijf Dordrecht (handelsnaam: ZHD Stevedores) is een familiebedrijf dat als logistiek dienstverlener al ruim 50 jaar is gespecialiseerd in op- en overslag van met name los gestorte droge bulklading. Goederen variëren van mineralen, diervoeders en recycling materialen (waaronder staalschroot) tot strooizout, bouwgrondstoffen en producten voor tuincentra. Maar ook van steenkolen tot biomassa. Daarnaast behandelt ZHD ook stukgoederen en containers. Daartoe beschikt ZHD in het zeehavengebied van Dordrecht aan de ’s-Gravendeelsedijk 175 over een terminal met kades, een kranenpark, opslaglocaties en loodsen.

Wat zijn de plannen van ZHD?
Wij hebben de aanvraag voor een nieuwe omgevingsvergunning in voorbereiding. Deze vergunning heeft betrekking op de bestaande activiteiten op onze terminal aan de ’s-Gravendeelsedijk en het in gebruik nemen van het Prins Willem Alexander terrein (PWA-terrein) aan de Pieter Hoebeeweg, ook in het zeehavengebied. Met deze uitbreiding kunnen wij voorzien in noodzakelijke extra ruimte voor
tussenopslag van te ontvangen en te verschepen goederen. Daarnaast ontstaat er wanneer het PWA terrein in gebruik is genomen, ruimte om op de al bestaande terminal efficiënter te kunnen werken.

Eén nieuwe overzichtelijke vergunning voor de bestaande en de nieuwe terminal.
De laatste algehele herziening van onze huidige vergunning dateert van meer dan 10 jaar geleden. In de loop der jaren zijn hierop diverse aanpassingen verricht. Met deze vergunningaanvraag komen al deze losse deelvergunningen te vervallen en komt er weer één overzichtelijke vergunning waarin dan alle deelvergunningen eveneens zijn opgenomen.

Wat betekenen de plannen en de nieuwe vergunning voor u?
De totale vergunde op- en overslag capaciteit van ZHD in tonnen neemt niet toe, maar zal worden verdeeld over de huidige terminal en de PWA-terminal. De activiteiten die ZHD uitvoert blijven hetzelfde. Er vinden evenmin veranderingen plaats in de soorten goederen die worden op- en overgeslagen door ZHD. Er komt wel extra ruimte om goederen te kunnen op- en overslaan. Dat vertaalt zich vooral
in het efficiënter kunnen gebruiken van onze huidige terminal.

Contact
Wij vertrouwen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd over onze plannen. Mocht u nog vragen hebben stuurt u ons dan een mail naar akerkhoven@zhd.nl onder vermelding van “Ontwikkelingen ZHD”. Uw vragen beantwoorden wij graag.