Waterveiligheid

Door klimaatverandering stijgt de zeespiegel. Hierdoor neemt de kans op overstromingen in de haven toe. Door het grote economische belang van het havengebied en de aanwezigheid van vitale en kwetsbare functies is het essentieel om tijdig maatregelen te nemen. Het Havenbedrijf Rotterdam en de gemeente Dordrecht hebben daarom afspraken gemaakt over de aanpak hiervan.

Middels onderstaande brief informeert het Havenbedrijf Rotterdam u over de ontwikkeling van waterveiligheid, de strategie, de overstromingsmaatregelen en de verantwoordelijkheden van betrokkenen in de haven.

BRIEF Waterveiligheid Havenbedrijf Rotterdam openen.