Het Ondernemersfonds

 

Zo’n 40 ondernemers waren op 21 september jl. aanwezig tijdens de boottocht door de Dordtse wateren. Tijdens deze informatiebijeenkomst over het Ondernemersfonds werd er door verschillende partijen uitleg gegeven over de veranderingen van een BIZ naar het Ondernemersfonds.

We delen hierbij in het kort de belangrijkste punten over het Ondernemersfonds nog een keer:

  • Per 1 januari 2024 zal Dordrecht een Ondernemersfonds hebben. Het Ondernemersfonds moet gaan zorgen voor samenwerking tussen alle terreinen in Dordrecht. Schoon, heel en veilig blijven daarbij de speerpunten.
  • Dit Ondernemersfonds is er voor ondernemers. Elke vastgoedeigenaar en huurder zullen een bijdrage moeten gaan betalen gebaseerd op de WOZ-waarde van het pand. Het bedrag wordt geheven via de Gemeentelijke Belastingdienst. Het betreft €75,- per €100.000,- WOZ (60% door gebruiker en 40% door eigenaar).
  • Stadsbreed wordt ca. 7% van het bedrag gebruikt voor kosten en stadsbrede zaken. Het overige deel gaat naar de betreffende trekkingsgebieden. Het trekkingsgebied van ons terrein is identiek aan het BIZ-gebied Krabbepolder Zeehaven Zuid.
  • Voor Krabbepolder Zeehaven Zuid zal het budget stijgen van ca. €95.000,- naar ca. €175.000,-. Het huidige BIZ bestuur zal als bestuur aanblijven tijdens het Ondernemersfonds en de parkmanager zal de dagelijkse zaken blijven uitvoeren.
  • Het bedrag voor het stadsbrede deel is bedoelt om nieuwe initiatieven te steunen met een bijdrage zoals bijvoorbeeld een techniek tour voor basisschool leerlingen. Uiteraard kan een initiatief bij het bestuur worden ingediend zodat we dit kunnen doorzetten naar de commissie Stadsbreed.

Parkmanager Paul Opmeer zal de komende periode bij u langs komen om met u het gesprek aan te gaan en daarbij de kansen en verbeterpunten met u te bespreken.

Dit alles wordt opgenomen in een meerjarenplan met begroting. Het bestuur kan op basis hiervan een jaarplan en begroting opstellen en indienen bij het Ondernemersfonds. De financiering wordt op basis van deze gegevens verstrekt (er zijn een aantal eisen aan gesteld) en die dienen ook middels een verantwoording gerapporteerd te worden.

Wilt u meer weten over het Ondernemersfonds en wat het voor uw bedrijf betekent? Bel of mail de parkmanager Paul Opmeer, popmeer@parktrust.nl of 06-82057362.

Wij zullen u regelmatig op de hoogte houden van de ontwikkelingen via deze website.