Camerabewaking

Sinds 2002 wordt bedrijventerrein Krabbepolder/Zeehaven beveiligd met camera’s. De camera’s zijn eigendom van de Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen Dordrecht “Zeehaven – Krabbepolder”. Het gaat om 13 overzicht camera’s en 9 kenteken camera’s. De beelden worden 28 dagen bewaard en daarna automatisch gewist.

Het doel van de camerabewaking is het beveiligen van eigendommen en goederen van ondernemers op het bedrijventerrein. Er is geen sprake van cameratoezicht met betrekking tot de handhaving van de openbare orde. Dat wil zeggen dat de Gemeentewet niet van toepassing is en de verantwoordelijkheid niet bij de gemeente Dordrecht maar bij de SBBD ligt. Zij dient zich te houden aan de AVG. Het beheer van het camerasysteem is uitbesteed aan ParkTrust BV.

Bent u ondernemer op het terrein en heeft u beelden nodig van een of meer camera’s, dan kunt u contact opnemen met dhr. Paul Opmeer van ParkTrust op e-mail adres popmeer@parktrust.nl. Ook als u geen ondernemer bent op het bedrijventerrein heeft u conform de AVG recht op beelden. Het gaat dan om opgenomen beelden zijnde uw eigen persoon c.q. eigen voertuig en alleen indien er sprake is van een zwaarwegend belang. U dient zich te realiseren dat er kosten in rekening kunnen worden gebracht voor het veilig stellen van de beelden.