Havenbedrijf Rotterdam

Havenbedrijf Rotterdam zet in op het verbeteren van het ondernemers- en investeringsklimaat

De Zeehaven van Dordrecht is onderdeel van het Rotterdamse havenindustrieel complex. Westelijke Dordtse Oever (WDO) is een gebied met een sterke maritieme industrie en biedt veel kansen voor de zeehaven. Om dit gebied nog aantrekkelijker te maken is Havenbedrijf Rotterdam nauw betrokken bij de integrale ontwikkeling van de WDO door de gemeente. Naast het uitbreiden van havengerelateerde activiteiten in het havengebied, is het stimuleren van private investeringen hierin een belangrijk onderdeel.  Daarnaast investeert het havenbedrijf komende jaren fors in de openbare ruimte.

Schoon, heel en veilig.

Een goed ondernemers- en investeringsklimaat begint bij een schoon, heel en veilig gebied. Hier zijn het Havenbedrijf Rotterdam en de gemeente Dordrecht op aan te spreken. Maar wij kunnen dit niet alleen. Een bedrijvenvereniging helpt om met behulp van de aanwezige organisatiegraad alle betrokken partijen scherp te houden. Indien een situatie in de buiten ruimte er om vraagt kan door inzet van parkmanagement snel geschakeld worden met de betrokken instanties.

Waarde creatie.

Het collectief van een bedrijvenvereniging zorgt voor draagvlak en een goede besteding van publieke en private investeringen. Tussen de ambitie van de gebiedsexploitant en de behoefte van de zittende bedrijven zijn de lijnen kort. Het Havenbedrijf Rotterdam zet in op een attractief havenlandschap dat aantrekkelijk is om er te werken, te reizen en te verblijven. Samen met de ondernemers in het gebied gaan we voor het realiseren van een kwaliteitshaven, met een goed vestigingsklimaat, waar men trots kan zijn op het ondernemerschap.

Verhogen van de beeldkwaliteit.

Een aantrekkelijke, representatieve haven vraagt om een eenduidige uitstraling. Om dit te bewerkstelligen heeft het Havenbedrijf Rotterdam samen met de gemeente Dordrecht een beeldkwaliteitsplan opgesteld dat onderdeel zal uitmaken van de welstandsnota van de gemeente Dordrecht. Hierin staan onder andere eisen met betrekking tot hekwerk, kleurgebruik en reclame-uitingen met als doel om economische waarde voor het hele gebied te creëren. Ook werkt het Havenbedrijf aan een bebordingsplan voor de bedrijfsaanduidingen, zodat de gevestigde bedrijven goed staan aangegeven en beter vindbaar zijn.

Meer weten?

Bram Voncken, gebiedsmanager Havenbedrijf Rotterdam
www.portofrotterdam.com/havenontwikkeling-dordrecht 
Telefoon: 06-34000955 of mail: BJW.Voncken@portofrotterdam.com

Of neem direct contact op met onderstaande afdelingen: