Keurmerk Veilig Ondernemen

Samen werken aan de verbetering van de kwaliteit en de veiligheid van bedrijventerreinen.  Daartoe dient het Keurmerk Veilig Ondernemen.

Om aan de eisen van het keurmerk te voldoen werken ondernemers, gemeente, politie, brandweer nauw samen. Doel is om zaken als diefstal, brandstichting en vernieling tegen te gaan. Individuele beveiliging is niet altijd toereikend. Daarom kiezen steeds meer ondernemers ervoor de handen ineen te slaan en te komen tot een collectieve beveiliging van hun bedrijventerrein.

Zo kan men komen tot een gezamenlijke zorg voor de veiligheid, de openbare verlichting, de openbare ruimte, de wegen, cameraregistratie, surveillance en brandveiligheid. Collectieve beveiliging leidt tot een daling van de criminaliteit en een verhoging van het veiligheidsgevoel.

Het proces dat leidt tot het KVO-B, het keurmerk veilig ondernemen bedrijven, begint met een veiligheidsanalyse van het betreffende gebied. Vervolgens wordt een plan van aanpak opgesteld om de beveiliging te verbeteren. De plannen worden beoordeeld door een gecertificeerd bedrijf. Bij goedkeuring volgt de uitreiking van het certificaat KVO-B.

Het Keurmerk Veilig Ondernemen gaat uit van een krachtig samenwerkingsverband. Dit betekent dat de partijen de samen geformuleerde doelstellingen monitoren en elkaar stimuleren. De samenwerking is wel vrijwillig maar niet vrijblijvend. Na 2 jaar vindt weer een audit plaats ter verlenging van het certificaat.

Het keurmerk heeft een aantal positieve gevolgen: een betere veiligheid tegen lagere kosten, een betere beeldkwaliteit van het gebied en ook lagere verzekeringspremies.

Alle bedrijventerreinen in Dordrecht-West zijn KVO-B gecertificeerd en dus ook ons terrein Krabbepolder / Zeehaven (Zuid).