Parkmanagement

Wanneer het over bedrijventerreinen gaat, duikt het begrip parkmanagement met grote regelmaat op. Niet voor niets, aangezien parkmanagement een belangrijke bijdrage levert aan het revitaliseren of in stand houden van een aantrekkelijke werkomgeving.

Vele bedrijventerreinen maakt al gebruik van de diensten van ParkTrust B.V., waaronder Dordtse Kil 3 en nu ook het gebied Krabbepolder / Zeehavengebied (Zuid). ParkTrust heeft als doel ‘Het verbeteren van het vestigingsklimaat voor individuele ondernemers en leegloop en verpaupering op het terrein tegengaan’. Modern en vooral praktisch uitvoerend parkmanagement, zoals directeur/eigenaar Ad van den Berg het noemt. “Wij zijn het aanspreekpunt dat ontzorgt. In alles, waar bedrijven hinder van ondervinden, kan ik ze ontzorgen en wat beter in de gezamenlijkheid geregeld zou kunnen worden, kan ik voor ze regelen. Die collectiviteit wordt niet opgelegd, maar gebeurt alleen als daar behoefte aan is.”

ParkTrust is specialist op het gebied van mediation, veiligheid en wetgevingen en de medewerkers hebben een groot aantal relevante opleidingen gevolgd (recherche, verkeer, milieu) welke in en op een bedrijventerrein van toepassing zijn. Door een brede politie achtergrond van enkele tientallen jaren zijn goede contacten met gemeenten en andere overheden opgebouwd.

Naast deze goede contacten en specialisaties heeft ParkTrust uitgebreide technische kennis van camerasystemen en beveiligingssystemen (analoog, IP en koppeling aan intelligente systemen). Op diverse bedrijventerreinen begeleid zij de installatie, aanleg en oplevering van camerasystemen. Denk hierbij aan vergunningaanvragen, overleg met energiebeheerders en gemeenten en juridische wetgeving. ParkTrust installeert zelf niets maar voert de regie en het toezicht namens opdrachtgever.

Praktisch parkmanagement van ParkTrust B.V. begint bij de basis. Het opbouwen van een goed contact met de bedrijven (eigenaren en gebruikers) en toezicht op de openbare ruimte waarbij actie wordt ondernomen op zwerfafval, achterstallig groenonderhoud, herstel van schades, defecte openbare verlichting etc.